Çocuk Değerlendirme Testleri

Çocukların zihinsel, sosyal, duygusal ve psiko-motor gelişim durumlarını değerlendirebilmek için zaman zaman objektif ve projektif testlere ihtiyaç duyulmaktadır. Listesi sunulan testlerden ihtiyaca durumuna göre uygulama yapılmakta ve test sonucuna göre raporlama yapılarak aileye bilgi verilmektedir.

 • MOXO DİKKAT TESTİ: Moxo Dikkat Testi, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir.
 • CNS VİTAL SİGNS BİLİŞSEL PERFORMANS VE DİKKAT TESTİ: CNS Vital Signs Testleri, kişilerin sözel ve görsel belleklerini, motor becerilerini, motor hızlarını, bilişsel yeteneklerini, duygusal belleklerini, dikkatlerini, akıl yürütme becerilerini ölçen bir testtir. Online olarak gerçekleştirilir ve raporlar kanıta dayalı şekilde hesaplanır. Dünya genelinde 70 yılı aşkındır kullanılan bu test, sunduğu bireysel ve dünya genelinde analizleri içeren raporları ile kişilere rehberlik etmektedir.
 • D2 DİKKAT TESTİ: Test, seçici dikkati belirlemek için geliştirilmiştir. 9-60 yaş arasına uygulanır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilecek tek form vardır.
 • METROPOLİTAN OKUL ÖNCESİ OLGUNLUK TESTİ: Okul öncesi olgunluk düzeyini, 5 yaş 6 ay ile 6 yaş arasında test etmeyi sağlar.
 • ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ: 0-6 yaş arası erken gelişim döneminde çocukların genel gelişimlerini değerlendirmek için Türkiye’de oluşturulmuş bir testtir. Test genel gelişimi, dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri-özbakım alt testleriyle yordar.
 • PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ: 2-12 yaş arası çocukların alıcı dil yaşını ölçmek için kullanılır.
 • FRANKFURTER DİKKAT TESTİ: 60-72 ay arası çocukların dikkatini 90 saniyede değerlendirmek üzere planlanmış bir performans testidir.
 • GOOD-ENOUGH HARRİS BİR KİŞİ ÇİZ TESTİ: Zekâyı objektif biçimde, emasyonel göstergelerle de projektif biçimde çocuğu bir bütün olarak değerlendiren bir kâğıt kalem testidir.
 • AİLE ÇİZİMİ TESTİ: Çocukların aileleriyle etkileşimlerinin değerlendirildiği projektif bir testtir. Çocuktan bir aile çizmesi istenir.
 • GESSEL TESTİ: 2-6 yaş arası çocukların görsel algı ve görsel belleklerinin değerlendirildiği bir gelişim testidir.
 • FROSTİG GELİŞİMSEL-GÖRSEL ALGI TESTİ: Görsel algı, görsel uyaranları, tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yeteneğine denir. 3-8 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.
 • PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ: Zekâ testi olarak kullanılır. Bireyin genel yeteneği hakkında bilgi verir. 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanır. Erişkinler içinde uygulaması mevcuttur.
 • KENT e.g.y. TESTİ: Bir zekâ testidir. 6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanabilir. Bireysel olarak uygulanır. Bilgiye ve dile dayanan bir testtir.
 • BENDER-GESTALT TESTİ: Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılır. Zekânın görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır.
 • LOUİSA DUSS PSİKANALİTİK HİKÂYELER TESTİ: 4-12 yaş arasındaki çocukların iç dünyalarını ve olası çatışmalarını anlamak için psikanalitik teori temelli hazırlanmış bir projektif testtir. 10 tane tamamlanmış öyküden oluşan test bireysel olarak uygulanır. Testte zaman sınırlaması yoktur.
 • BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ: Testin A formu 8-16 yaş arası için, B formu da 16 yaş üstü için kullanılmaktadır. A formunda 56; B formunda da 67 eksik cümle vardır. Form öğrenciye verilerek, açıklamayı okuyarak, eksik cümleleri tamamlaması istenir.
 • CATELL 2A TESTİ: 7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zekâ testidir.
 • BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Görüşme Başlat