Kenan Turan

Kenan TURANPsikolojik Danışman Kenan TURAN bireylerin yaşamış olduğu ruhsal güçlüklerin temelinde tek bir faktör olamayacağı düşüncesinden hareketle; Bilişsel Davranışçı Yaklaşım, Psikodinamik Yaklaşım ve Varoluşçu-Hümanistik Yaklaşım tekniklerini bünyesinde barındıran “Bütüncül Psikoterapi” yaklaşımı ile danışanlarına yardımcı olmaktadır. Tek bir yaklaşımın tüm danışanların sorunlarını çözebileceği anlayışıyla değil, danışanların yaşamış olduğu sorunların altında yatan faktörlerin tespit edilerek hangi tekniklerin danışan özelinde işe yarar olacağından hareketle eklektik bir yaklaşım benimsemektedir.

Danışanların sorunlarının çözümünde kullanılan teknikler kadar önemli bir husus da danışman ile danışan arasında kurulan ilişkidir. Son yıllarda yapılan araştırmalar; danışma süreçlerindeki en iyileştirici faktörün yüzde 40 oranında danışman ile danışan arasında kurulan güvene dayalı ilişkinin olduğunu ortaya çıkarmıştır.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Görüşme Başlat