Hakkımda

Psikolojik Danışman Kenan TURAN 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans programından mezun olmuştur. Şu an İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimine (tez döneminde) devam etmektedir. 14 yıldır resmi ve özel kurumlarda psikolojik danışma hizmeti vermektedir. Psikoterapi Enstitüsü’nün 4 yıl süren bütüncül psikoterapi eğitiminin 3. yılında süpervizyon aşamasındadır.

Aldığı Eğitimler:

 • Hacettepe Üniversitesi “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik” Lisans Eğitimi.
 • Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (Teorik Aşaması – 288 Saat) (Uzm. Dr. Tahir Özakkaş – Psikoterapi Enstitüsü)
 • Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (Formülasyon Aşaması – 288 Saat) (Uzm. Dr. Tahir Özakkaş – Psikoterapi Enstitüsü)
 • Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (Süpervizyon Aşaması – 288 Saat) (Uzm. Dr. Tahir Özakkaş – Psikoterapi Enstitüsü)
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi (DOÇAT – Dr. Senem Zeytinoğlu)
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi 2. Düzey Eğitimi (DOÇAT – Dr. Senem Zeytinoğlu)
 • Psikanalitik Çift Terapisinde Temel Kavram ve Beceriler (Mary Morgan)
 • EMDR (Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. Düzey Temel Eğitimi (Emre Konuk – Davranış Bilimleri Enstitüsü)
 • Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Tanı ve Tedavisi 1. Düzey Eğitimi (Prof. Dr. Medaim Yanık)
 • Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Tanı ve Tedavisi (Müdahale Teknikleri) 2. Düzey Eğitimi (Prof. Dr. Medaim Yanık)
 • Kayıp – Yas Terapisi ve Müdahale Teknikleri Eğitimi (Dr. Timur Harzadın)
 • Ergen Psikoterapisi Eğitimi (Süreç Akademi)
 • Güdülenme Sistemleri ve Öznelerarasılık Atölye Çalışması (Prof. Dr. J. Lichtenberg)
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi (Ademer Eğitim Kurumları – 464 Saat)
 • Moxo Dikkat Testi Eğitimi (Moxo Türkiye)
 • Çocuklarda Davranış Bozuklukları ve Çözüm Teknikleri Eğitimi
 • Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım Eğitimi
 • Çocuk İstismar ve İhmalinin Önlenmesi Eğitimi (Çocuk İstismar ve İhmalini Önleme Derneği)
 • Ortak Sınavlar ve Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yolları Eğitici Eğitimi (MEB)
 • Yaratıcı Drama Eğitimi (Yaratıcı Drama Lideri Serkan AKDENİZ)
 • Psikososyal Destek Programı Eğitici Eğitimi
 • İleri Düzey Psikososyal Destek Programı Eğitimi
 • Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Eğitimi (Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi)
 • WISC-R 4 Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi (Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi)
 • Wechsler Nonverbal Yetenek Testi Uygulayıcı Eğitimi (MEB)
 • 7-19 Yaş Aile Eğitimi (MEB)
 • 0-18 Yaş Aile Eğitimi (MEB)

Üye Olduğu Yerli ve Yabancı Kuruluşlar:

 • EMDR Derneği
 • Psikoterapi Enstitüsü Derneği
 • SEPI (Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği)
 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Kastamonu Şubesi Kurucu Başkanı)

İlgi Alanları:

YETİŞKİN DANIŞMANLIĞI

 • Depresyon
 • Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
 • Panik Atak
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Fobiler
 • Kişilik Bozuklukları (Borderline, Narsisistik, Şizoid)
 • Kayıp, Yas
 • Somatizasyon Bozukluğu
 • Konversiyon Bozukluğu
 • Uyku Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Stresle Başa Çıkma
 • Öfke Kontrolü
 • Özgüven Problemleri
 • Kişisel Gelişim
 • İletişim Sorunları
 • Sağlıklı Düşünme ve Karar Verme

ERGEN DANIŞMANLIĞI

 • Sınav Kaygısı
 • Ders Başarısı ve Motivasyon
 • Davranış Sorunları
 • Kimlik Bocalaması
 • Ergenlik Çağı Sorunları
 • Sosyal Uyum Problemleri
 • İnternet-Bilgisayar Bağımlılığı
 • Öğrenme Bozuklukları
 • Dikkat ve Konsantrasyon Sorunları
 • Uyku Problemleri
 • Beslenme ve Yeme Problemleri

ÇOCUK DANIŞMANLIĞI

 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Okul Fobisi
 • Enüresiz (Alt Islatma)
 • Enkoprezis (Dışkı Kaçırma)
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Korkular
 • Okul Başarısızlığı
 • Öfke Nöbetleri
 • Saldırganlık
 • Uyum ve Davranış Sorunları
 • Dikkat-Odaklanma Güçlüğü

Bilimsel Faaliyetler:

 • 5. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi (Bilim Kurulu Üyesi – Katılımcı)
 • Terapötik İttifak Sempozyumu (Oturum Başkanı – Katılımcı)
 • Şizoidin Hayatı Sempozyumu (Düzenleme Kurulu Başkanı – Sözlü Bildiri: “Sonsuza Dek Sophie Şiirinin Şizoid Kendilik Açısından Değerlendirilmesi”)
 • 4. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi (Sözlü Bildiri: “Psikanalizde Umudun Doğuşu: Heinz Hartmann”)
 • Kimlik, Kişilik ve Kendiliğimin Peşinde Ben Sempozyumu (Sözlü Bildiri: “Aynada İskeletini Görmek: Benlik ve Kendilik Kavramlarının Ayrımı”)
 • 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
×

Powered by WhatsApp Chat

× Görüşme Başlat